VÅRT ENGAGEMANG

Vem är din rådgivare i fastighets- och lokalfrågor?

 

Hedman & Company AB är en oberoende management konsult och mäklarbyrå.

 

Vi har en gedigen erfarenhet och kunskap om de flesta intressanta kontorshus i Stockholms city. Vårt nätverk täcker de största kommersiella fastighetsägarna likväl som de små och spännande hyresvärdarna. 

 

Hedman & Company bistår ert bolag med strategisk rådgivning, korrekt marknadsanalys och kreativ lokalplanering. Oavsett om du är en kommersiell fastighetsägare eller ditt bolag hyr lokaler - vi bistår management med professionell input. 

MANAGEMENT CONSULTING
MÄKLARE
ANALYS
ARKITEKTUR

Vem bistår dig med frågor om ditt bolags hyreskontrakt och lokalplanering? 

 

Hedman & Company ger dig en korrekt analys av ditt bolags behov med utgångspunkt från ägarens visioner, förutsättningar och direktiv. Som din rådgivare informerar vi dig om de kommersiella villkor som gäller på marknaden idag.

 

Hedman & Company AB har en lång och gedigen erfarenhet av den kommersiella fastighetsmarknaden i centrala Stockholm. Vi förstår de viktiga nyckeltal som ger ditt bolag kostnadseffektiva, dynamiska och skräddarsydda kontorslokaler.

 

Det finns mycket tid, pengar och bekymmer att både tjäna och spara med rätt strategisk position och rätt handlingsplan. 

Vem är den mellanman du har förtroende för i viktiga affärsrelationer?

 

Oavsett om du är fastighetsägare eller hyresgäst och överväger att förändra din lokalsituationen - Hedman & Company kan bistå processen som projektets oberoende mäklare och mellanman. 

 

Vår insats dimensioneras efter projektets profil. Vår uppgift är att leda ord till handling och nå uppsatta mål. En viktig utgångspunkt för oss är att inte debitera för vår tid utan för det resultat vi uppnår. 

 

Med förnuft och känsla anstränger vi oss för att lösa uppgiften i varje enskilt fall. 

 

Vi lyssnar gärna till era tankar och idéer... 

 

Som mäklare och management konsult har vi medverkat i många intressanta affärer. Förvärv, uthyrning och "inhyrning".

 

Vi har haft förmånen att möta många intressanta människor under flera årtionden. Många av dem företrädare för några av de mest betydande bolagen i sin bransch, verksamma i Stockholms city. 

 

Bank-, finans-, och försäkringsföretag, media och reklambyråer, advokatkontor, konsultbyråer m fl. Många av dessa även med utländska ägare och huvudmän.

 

Vi lyssnar gärna till era planer och projekt.

Är Du rätt placerad?

 

Effektiva, attraktiva och ändamålsenliga lokaler - byggstenar som lägger grunden för ett bra lokalbeslut. Så mycket finns att kommunicera genom ett trevligt kontor. Till personal, kunder, aktieägare, vänner och bekanta...

 

"Ingen ser hur fort det är gjort - alla ser hur väl det är gjort..."

 

Arkitekten Eero Saarinen t ex ritade TWAs terminal @ John F. Kennedy Airport i New York, som sedan byggdes mellan åren 1956 -1962. Ingen minns hur lång tid det tog. Hur väl det är gjort får du bedöma själv - resultatet ser du på bilden ovan. 

 

Att ha "ändamålsenliga lokaler" kan betyda så mycket. Har du ställt dig de rätta frågorna? Vi kan hjälpa dig - med frågorna och med svaren!